SBI | Syaikh Badri Institute

Karya: Nyai Hj. Fatmah Mawardi Lamon terro salametta Bisa nyarrep sapa’atta Rasulullah nyapa’ate Dha’ ummatta se ngabhakte Kanjeng nabi tore conto Ebadana